דוד מלכה – מרכז שרות לרכב


אפיקים – אזור תעשיה – עמק הירדן

(על יד מכון טסטים (50 מטר

מכונאות, חשמל, מיזוג אויר, דיאגנוזה לרחב
הכנה והעברה לטסט + אישורים, מספרי רישוי במקום
אביזרים לכל סוגי הרכב
מורשים מטעם חברות הביטוח
מורשים להתקנה מובילאיי
מורשים משרד התחבורה מספר רישיון 90517

04-6754893
04-6754894
04-6709533
04-6709708 (פקס)
050-9970446 (שמעון)

קיבוץ אפיקים ד.נ. עמק הירדן ת.ד. 152 מיקוד 15148

[email protected] (ספקים)
[email protected] (לקוחות)